Stijn Cole

SHORE

Opening Sunday 20 January 2019 14:0018:00

Exhibition20 January 3 March 2019   

[EN]
The artistic practice of Stijn Cole has already been described in detail from the vast tradition of landscape art and marine painting. A logical reference, since capturing the right scene in the right atmosphere plays an important role in the consistent oeuvre of the artist. The sea and the horizon are recurring themes in his work. Through a new set of bronze sculptures the artist invites the viewer to also approach his photographic and his pictorial works, as well as their motives from various physical and metaphorical perspectives, in order to communicate his conceptual ideas.
Hilde Borgermans

[NL]
Het visuele oeuvre van Stijn Cole werd reeds uitvoerig beschreven vanuit de traditie van de landschapskunsten en marineschilders. Niet onterecht, wetende dat het vastleggen van de juiste scène in de juiste atmosferische situatie een glansrol speelt in het consequente oeuvre van de kunstenaar. De zee en de horizon vormen een wederkerend thema binnen zijn werk. Via een nieuwe reeks bronzen sculpturen nodigt de kunstenaar de toeschouwer uit om ook zijn fotografische en schilderkunstige werken en hun motieven, vanuit verschillende fysieke en metaforische perspectieven te benaderen, om op die manier zijn conceptueel gedachtegoed te communiceren.
Hilde Borgermans

Exhibition views

Stijn Cole - SHORE

Stijn Cole SHORE
Stijn Cole SHORE
stijn Cole SHORE